Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1Thông báo

Thông báo thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp thi ngày 19.03.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp thi ngày 19.03.2016, chi tiết xin xem tại đây (pdf).