Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1Thông báo

Kết quả thi A2, B1, B2 tiếng Anh, B1 tiếng Trung Quốc ngày 27.8.2016 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội công bố kết quả thi A2, B1, B2 tiếng Anh, B1 tiếng Trung Quốc ngày 27.8.2016 tại Trường như sau:

1. Tiếng Anh cấp độ B2: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

2. Tiếng Anh cấp độ B1: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

3. Tiếng Anh cấp độ A2: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

4. Tiếng Trung Quốc cấp độ B1: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);