About us

Scientific research

train

Departments

Admissions

Student

Search

International cooperation

Resources

Student Activity

Library

Notification

Event

News

INFORMATION

Living and learning environment

HomeKEYWORD_1Notification

Exam Results A2, B1, B2 English, Chinese B1 dated 08.27.2016 at Hanoi University

Trường Đại học Hà Nội công bố kết quả thi A2, B1, B2 tiếng Anh, B1 tiếng Trung Quốc ngày 27.8.2016 tại Trường như sau:

1. Tiếng Anh cấp độ B2: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

2. Tiếng Anh cấp độ B1: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

3. Tiếng Anh cấp độ A2: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

4. Tiếng Trung Quốc cấp độ B1: Kết quả và Danh sách cấp chứng chỉ (pdf);