Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1Nghiên cứu khoa học

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động coi thi, giám sát và chấm thi năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội, Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Phòng Thiết bị-Công nghệ ...