Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1Công nghệ thông tin

Với chương trình đào tạo tiên tiến học hỏi và kế thừa từ các trường đại học quốc tế, sinh viên khoa CNTT có nhiều lợi thế khi ra trường: kỹ năng chuyên môn tốt, hiểu biết các công nghệ tiên tiến, trình ...