Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1Học bổng

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại thành phố Hà Nội (Amcham, Hanoi Chapter) tổ chức chương trình học bổng cho 5 trường đại học tại Hà Nội trong đó có Trường ĐH Hà Nội. Chương trình này dành cho sinh viên năm cuối ...