Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

đào tạo

Các khoa

Tuyển sinh

Sinh viên

Tra cứu

Hợp tác quốc tế

Tài nguyên

Hoạt động sinh viên

Thư viện

Thông báo

Sự kiện

Tin tức

THÔNG TIN

Mội trường sống & học tập

Trang chủKEYWORD_1đại học

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa phổ biến đến sinh viên các quy định miễn học, miễn thi, tạm hoãn học đối với môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất, cụ thể như sau:   1. ...